Họ tên: Nguyễn Ngọc Thanh

Ngày tháng năm sinh: 09/7/1977

Quê quán: Bình Nguyên - Thăng Bình - Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sử