Họ tên: Nguyễn Văn Tám

Quê quán: Bình Dương - Thăng Bình- Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán