Bí thư chi đoàn: Trần Đức Công

Phó Bí thư: Nguyễn Thị Hồng Vân

Ủy viên: Trần Thị Ngọc Ánh